ข่าวสารการศึกษา

ข่าวสารประชาสัมพันธ์ SPSS

วันที่ 10 มีนาคม 2566
ณ หอประชุมโรงเรียนสุนทรภู่พิทยา

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566
ณ ห้องประชุมโรงเรียนสุนทรภู่พิทยา

คลังความรู้รายวิชาวิทยาการคำนวณ/ห้องเรียนออนไลน์/
ดาวน์โหลดเอกสาร

สื่อออนไลน์

ดาวน์โหลดเอกสาร/สื่อต่างๆ

ระบบตรวจสอบการส่งงาน/ผลการเรียน


ภาคเรียนที่ 1
ปีการศึกษา 2566


ภาคเรียนที่ 2
ปีการศึกษา 2566

MENU ADUN

การติดต่อครูผู้สอน

ปฏิทินการศึกษา/แผนที่โรงเรียน

สถิติผู้เข้าชม